szkolenie emisja głosu dykcja Kraków

Szkolenie z emisji głosu. Cztery osoby stoją w półkolu. Każda z nich trzyma się za brzuch. Ćwiczą oddech przeponowy.