Arcelor Mittal

  • Rodzaj szkolenia: warsztat samoobrony
  • Uczestnicy: kobiety, 6 grup po ok. 20 osób
  • Czas trwania: 2 godziny 30 minut (szkolenie dla jednej grupy)
  • Gdzie: Arcelor Mittal Poland S.A.,  Oddział w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Zdzieszowicach
  • Kiedy: marzec 2015

 

  • Rodzaj szkolenia: warsztat jogi śmiechu
  • Uczestnicy: 2 grupy po ok. 30 osób
  • Czas trwania: 1 godzina
  • Gdzie: Arcelor Mittal Poland S.A.,  Oddział w Dąbrowie Górniczej i Krakowie
  • Kiedy: październik 2014