BWI

  • Rodzaj szkolenia: Wellness Week (warsztat relaksacyjny)
  • Uczestnicy: 2 grupy ok. 20 osób
  • Czas trwania: 2 godzinne warsztaty
  • Gdzie: BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

  • Kiedy: wrzesień 2013