Arvato

  • Rodzaj szkolenia: Wellness Week (warsztaty kreatywności, relaksacyjne, jogi śmiechu, emisji głosu, masażu, zdrowy kręgosłup i met. Feldenkraisa)
  • Uczestnicy: 16 grup po ok. 10 – 15 osób
  • Czas trwania: 4 warsztaty godzinne i 12 warsztatów półgodzinnych
  • Gdzie: Arvato Polska,  Oddział w Krakowie
  • Kiedy: lipiec 2014