Novotel

  • Rodzaj szkolenia: warsztat zumby
  • Uczestnicy: ok. 80 osób
  • Czas trwania: godzina
  • Gdzie: Novotel Kraków Centrum

  • Kiedy: listopad 2012

 

  • Rodzaj szkolenia: warsztat „zdrowy kręgosłup”
  • Uczestnicy: ok. 70 osób
  • Czas trwania: godzina
  • Gdzie: Novotel Kraków Centrum

  • Kiedy: czerwiec 2012