PLinEU

  • Rodzaj szkolenia: warsztat rozwojowy
  • Uczestnicy: grupa 20 kobiet
  • Czas trwania: 4 godziny
  • Gdzie: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, projekt „Kobiety. Liderki. Obywatelki”
  • Kiedy: marzec 2014