Progressteron

  • Rodzaj szkolenia: warsztat samoobrony i tańca gruzińskiego
  • Uczestnicy: 2 grupy po ok. 20 osób
  • Czas trwania: 2 warsztaty 90-minutowe
  • Gdzie: 27. Festiwal PROGRESSteron w Krakowie

  • Kiedy: marzec 2013